Artist's portraits 7

Portrait Koshi Takagi

270 x 147 cm


Portrait Konrad Klapheck

273 x 138 cm